לילך ונטע - זרקור ליווי לעסקים מאחורי ההצלחה של מטפלים
מיכל כהן חי - אצל מנחם טוקר (דקה 16)
שרון אייזן - ראיון ביום 27/08/17
רדיו מהות החיים - אסימונים תוכנית על תיקון
ראיון ברדיו קול חי עניין משפחתי שעה ראשונה 03.12.17 (דקה 39)
ראיון ברדיו קול חי תוכנית "ידיד נפש" הרב אריה מונק 04/12/2017